Niemedyczne Hospicjum Domowe im. św. Rafała Kalinowskiego

Archive for Lipiec, 2017

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Dla zainteresowanych podajemy wyniki finansowe za 2016 rok.

sprawozdanie finansowe 2016- informacje uzupełniające do bilansusprawozdanie finansowe 2016 rachunek zysków i stratsprawozdanie finansowe 2016r – informacje ogólnesprawozdanie finansowe 2016r. – bilanssprawozdanie merytoryczne za 2016r

Chmurka tagów