Niemedyczne Hospicjum Domowe im. św. Rafała Kalinowskiego

Zakup samochodu dla Niemedycznego Hospicjum Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego w Rybniku

Zwracamy się z prośbą o wsparcie Niemedycznego Domowego Hospicjum w Rybniku.

Nasze dotychczasowe zbiórki prowadzone podczas organizowanych akcji – prelekcji oraz zbiórek listopadowych przy rybnickim cmentarzu – w tym roku zostały z wiadomych względów mocno ograniczone i skupiły się jedynie do wpłat od naszych darczyńców na hospicyjne konto, za które to wpłaty bardzo dziękujemy.

Hospicjum nasze od ponad 11 lat opiekuje się osobami terminalnie chorymi, starszymi czy samotnymi. Zapewniamy pomoc dla podopiecznych przebywających w swoich domach. Wszyscy wolontariusze dbają o zaspokojenie wszelkich potrzeb nie tylko fizycznych, ale również psychicznych i duchowych.

Warto podkreślić, że działalność nasza nie jest przez nikogo finansowana, jak również to, że podopieczni nie ponoszą żadnych opłat z tytułu opieki. Naszą ideą i celem jest niesienie pomocy opartej na całkowitym wolontariacie i bezwarunkowej miłości względem bliźniego.

Działalność nasza możliwa jest jedynie dzięki ludziom dobrej woli, darowiznom pieniężnym i rzeczowym oraz wpłatom 1% podatku.

Obecny czas pandemii był – i nadal jest – trudny dla nas wszystkich, w tym również dla nas. Warto podkreślić, że mimo tych trudności nikomu nie odmówiliśmy pomocy. W dalszym ciągu refundujemy podopiecznym zakup lekarstw, kupujemy środki opatrunkowe, higieniczne, uzupełniamy sprzęt rehabilitacyjny w tym łóżka, które użyczamy bezpłatnie poprzez ciągły ich zakup.

Celem zbiórki jest kwota 20.000 zł, którą w sposób całkowity chcemy przeznaczyć na zakup samochodu, który da nam możliwość przewozu podopiecznych oraz sprzętu.

https://zrzutka.pl/hy49dm

Chmurka tagów